top of page

תרגילי שחרור לגב עליון+ תחתון

פסח קרב ובא וכולנו עסוקים בנקיונות. עם הנקיונות מגיע כאב הגב (לחלקינו). לרוב הכאבים הם עקב יציבה לא נכון, או הרמת משאות כבדים ומשקלות באופן שגוי ולכן, החלטנו לשתף כמה תרגילי שחרור לגב עליון ותחתון:

תרגילי מניעה והקלה. תרגיל ‭:1‬ הורדת הלחץ מהדיסק והקלה בכאב.

שוכבים על הגב, הרגליים על כיסא.

תרגיל ‭:2‬ תרגיל לפי שיטת מקנזי: כיפוף הגב לאחור מונע את בליטת הדיסק

והלחץ על שורשי העצבים. שוכבים על הבטן, ידיים לצדי הכתפיים, דוחפים

בעזרת הידיים ומקשתים את הגב לאחור.

תרגיל ‭:3‬ חיזוק שרירי הגב מאיץ את החלמתם ובונה תמיכה לעמוד השדרה.

שוכבים עם כרית מתחת לבטן, מכניסים בטן, נושמים עמוק ומרימים את פלג

הגוף העליון לכיוון התקרה.

תרגיל ‭:4‬ תרגול השרירים המייצבים של עמוד השדרה. שוכבים על הגב,

ברכיים בכיפוף, נושמים עמוק, מכניסים את הבטן וממשיכים לנשום.

התרגיל מפעיל בו זמנית את שרירי הבטן האלכסוניים ואת שרירי הגב העמוקים.

תרגיל ‭:5‬ תרגיל מתקדם של מייצבי עמוד השדרה. עמידת שש, נושמים עמוק

ומכניסים את הבטן. מקפידים על נשימה ומרימים יד ורגל נגדיות.

צילומים: יובל חן

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page